BIỂU PHÍ COPY


(*) Ưu đãi giảm giá 100.000đ cho Khách hàng thân thiết
  Dưới 200 GB
  180,000

  201GB - 465 GB
  240,000

  466 - 930 GB (1TB)
  290,000

  Mỗi 465 GB tiếp theo (0.5TB)
  Thêm 50,000

Phim Ipad
  5 phim đầu
  20,000/phim

  5 phim tiếp theo
  10,000/phim

  từ phim thứ 11
  5,000/phim

  Phim bộ
  3,000/tập
Album nhạc
  10 GB đầu
  190,000

  Mỗi 1GB tiếp theo
  10,000/GB


Click vào đây để xem hướng dẫn chọn film                  Click vào đây để bắt đầu chọn film
(*) Thời gian trả ổ chỉ là thời gian dự kiến - HDZONE sẽ thông báo tới Quý thành viên ngay sau khi ổ được hoàn tất.