Anita Baker - Rapture

Anita Baker - Rapture

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1986

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.4/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Sweet Love.flac  ...  (p)
2 02. You Bring Me Joy.flac  ...  (p)
3 03. Caught Up In The Rapture.flac  ...  (p)
4 04. Been So Long.flac  ...  (p)
5 05. Mystery.flac  ...  (p)
6 06. No One In The World.flac  ...  (p)
7 07. Same Ole Love 365 Days A Wee.flac  ...  (p)
8 08. Watch Your Step.flac  ...  (p)