Celine Dion - Celine Dion

Celine Dion - Celine Dion

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.6/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Beauty and the Beast - Cline Dion  ...  244(p)
2 02. Did You Give Enough Love - Cline Dion  ...  261(p)
3 03. Halfway to Heaven - Cline Dion  ...  305(p)
4 04. I Love You, Goodbye - Cline Dion  ...  214(p)
5 05. If I Were You - Cline Dion  ...  308(p)
6 06. If You Asked Me To - Cline Dion  ...  234(p)
7 07. If You Could See Me Now - Cline Dion  ...  307(p)
8 08. Little Bit of Love - Cline Dion  ...  268(p)
9 09. Love Can Move Mountains - Cline Dion  ...  368(p)
10 10. Nothing Broken but My Heart - Cline Dion  ...  356(p)
11 11. Show Some Emotion - Cline Dion  ...  269(p)
12 12. Water From the Moon - Cline Dion  ...  279(p)
13 13. With This Tear - Cline Dion  ...  252(p)