Celine Dion - D'eux

Celine Dion - D'eux

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.2/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Cherce encore - Celine Dion  ...  205(p)
2 02. Destin - Celine Dion  ...  256(p)
3 03. J'attendais - Celine Dion  ...  264(p)
4 04. Je sais pas - Celine Dion  ...  274(p)
5 05. J'irai ou tu iras - Celine Dion  ...  207(p)
6 06. La memoire d'Abraham - Celine Dion  ...  230(p)
7 07. Le ballet - Celine Dion  ...  266(p)
8 08. Les derniers seront les premiers - Celine Dion  ...  213(p)
9 09. Pour que tu m'aimes encore - Celine Dion  ...  255(p)
10 10. Priere paienne - Celine Dion  ...  252(p)
11 11. Regarde - moi - Celine Dion  ...  237(p)
12 12. Vole - Celine Dion  ...  178(p)