Celine Dion - Falling Into You

Celine Dion - Falling Into You

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.8/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. All By Myself - Celine Dion  ...  313(p)
2 02. Because You Loved Me - Celine Dion  ...  274(p)
3 03. Call The Man - Celine Dion  ...  368(p)
4 04. Declaration Of Love - Celine Dion  ...  261(p)
5 05. Dreamin' Of You - Celine Dion  ...  308(p)
6 06. Falling Into You - Celine Dion  ...  258(p)
7 07. Fly - Celine Dion  ...  177(p)
8 08. I Don't Know - Celine Dion  ...  279(p)
9 09. I Love You - Celine Dion  ...  330(p)
10 10. If That's What It Takes - Celine Dion  ...  253(p)
11 11. It's All Coming Back To Me Now - Celine Dion  ...  457(p)
12 12. Make You Happy - Celine Dion  ...  271(p)
13 13. River Deep, Mountain High - Celine Dion  ...  251(p)
14 14. Seduces Me - Celine Dion  ...  227(p)
15 15. Your Light - Celine Dion  ...  313(p)