Celine Dion - Loved Me Back To Life

Celine Dion - Loved Me Back To Life

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.4/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Always Be Your Girl - Celine Dion  ...  255(p)
2 02. At Seventeen - Celine Dion  ...  269(p)
3 03. Breakaway - Celine Dion  ...  278(p)
4 04. Didn't Know Love - Celine Dion  ...  216(p)
5 05. Incredible (duet with Ne-Yo) - Celine Dion  ...  236(p)
6 06. Loved Me Back To Life - Celine Dion  ...  231(p)
7 07. Overjoyed (duet with Stevie Wonder) - Celine Dion  ...  244(p)
8 08. Save Your Soul - Celine Dion  ...  228(p)
9 09. Somebody Loves Somebody - Celine Dion  ...  222(p)
10 10. Thank You - Celine Dion  ...  239(p)
11 11. Thankful - Celine Dion  ...  237(p)
12 12. Unfinished Songs - Celine Dion  ...  220(p)
13 13. Water And A Flame - Celine Dion  ...  222(p)