Celine Dion - Miracle

Celine Dion - Miracle

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.6/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. My Precious One - Cline Dion  ...  233(p)
2 02. A Mother's Prayer - Cline Dion  ...  223(p)
3 03. Baby Close Your Eyes - Cline Dion  ...  206(p)
4 04. Beautiful Boy - Cline Dion  ...  234(p)
5 05. Brahms' Lullaby - Cline Dion  ...  213(p)
6 06. Come To Me - Cline Dion  ...  276(p)
7 07. If I Could - Cline Dion  ...  288(p)
8 08. In Some Small Way - Cline Dion  ...  307(p)
9 09. Le Loup, La Biche Et Le Chevalier (Une Chanson Douce) - Cline Dion  ...  194(p)
10 10. Miracle - Cline Dion  ...  219(p)
11 11. Sleep Tight - Cline Dion  ...  281(p)
12 12. The First Time Ever I Saw Your Face - Cline Dion  ...  250(p)
13 13. What A Wonderful World - Cline Dion  ...  229(p)