D'Angelo - Brown Sugar

D'Angelo - Brown Sugar

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1995

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.1/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Release the Pressure.flac  ...  (p)
2 02. Afro-Left.flac  ...  (p)
3 03. Melt.flac  ...  (p)
4 04. Song of Life.flac  ...  (p)
5 05. Original.flac  ...  (p)
6 06. Black Flute.flac  ...  (p)
7 07. Space Shanty.flac  ...  (p)
8 08. Inspection (Check One).flac  ...  (p)
9 09. Storm 3000.flac  ...  (p)
10 10. Open Up.flac  ...  (p)
11 11. 21st Century Poem.flac  ...  (p)