Europa Report

Tìm Kiếm Sự Sống

- Đạo diễn: Sebastián Cordero

- Tác giả kịch bản: Philip Gelatt

- Ngày phát hành: 27/06/2013

- Thể loại: Khoa học giả tưởng

- Nhà sản xuất: Walden Media

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Một đoàn phi hành gia quốc tế được tài trợ bởi tư nhân, họ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm sự sống trên sao Mộc.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Daniel Wu    ...  William Xu
http://www.asd.com.vn Sharlto Copley    ...  James Corrigan
Christian Camargo    ...  Daniel Luxembourg
Karolina Wydra    ...  Katya Petrovna