Fearless Kungfu King

Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp

- Đạo diễn: Kaiyi Liu

- Tác giả kịch bản: Kaiyi Liu

- Ngày phát hành: 09/04/2020

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Thanh niên trẻ tuổi Hoắc Nguyên Giáp, không màng đến lời dạy "Nắm đấm dùng đức mà lập" của cha, một lòng chỉ muốn "Lấy võ phục người" bỏ nhà ra đi đến Tân Môn. Tại đây hắn tình cờ gặp được Nông Kình Tôn, người luôn âm thầm theo pháp Duy Tân, đang gặp nguy hiểm và giải vây cho hắn. Nông Kình Tôn thấy Hoắc Nguyên Giáp có võ nghệ siêu quần, khuyên hắn mở võ quán để cường quốc cường dân, nhưng lúc đó ở Tân Môn có quy củ, nếu muốn mở võ quán thì phải đánh bại bảy võ quán ở đó trước để chứng minh thực lực. Tuy cuối cùng Hoắc Nguyên Giáp đã chiến thắng cả bảy võ quán, nhưng lại bị Viên Hiệu Trung hãm hại......

Phân vai

Zhongyu Zheng    ...  
Zhao Qiusheng    ...  
Yabin Wang    ...  
Qianlong Yang    ...  
Jason Zheng    ...