George Michael - Listen Without Prejudice Vol. 1

George Michael - Listen Without Prejudice Vol. 1

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1990

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.7/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Praying for Time.flac  ...  (p)
2 02. Freedom.flac  ...  (p)
3 03. They Won't Go When I Go.flac  ...  (p)
4 04. Something to Save.flac  ...  (p)
5 05. Cowboys and Angels.flac  ...  (p)
6 06. Waiting for That Day.flac  ...  (p)
7 07. Mother's Pride.flac  ...  (p)
8 08. Heal the Pain.flac  ...  (p)
9 09. Soul Free.flac  ...  (p)
10 10. Waiting.flac  ...  (p)