Giant Sand - Chore Of Enchantment

Giant Sand - Chore Of Enchantment

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/2000

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01.overture.flac  ...  (p)
2 02.(well) dusted (for the millenium).flac  ...  (p)
3 03.punishing sun.flac  ...  (p)
4 04.x-tra wide.flac  ...  (p)
5 05.1972.flac  ...  (p)
6 06.temptation of egg.flac  ...  (p)
7 07.raw.flac  ...  (p)
8 08.wolfy.flac  ...  (p)
9 09.shiver.flac  ...  (p)
10 10.dirty from the rain.flac  ...  (p)
11 11.astonished (in memphis).flac  ...  (p)
12 12.no reply.flac  ...  (p)
13 13.satellite.flac  ...  (p)
14 14.bottom line man.flac  ...  (p)
15 15.way to end the day.flac  ...  (p)
16 16.shrine.flac  ...  (p)