Hardcore Henry

Mãnh Lực Của Henry

- Đạo diễn: Ilya Naishuller

- Tác giả kịch bản: Ilya Naishuller

- Ngày phát hành: 07/08/2016

- Thể loại: Khoa học giả tưởng, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.9/10

Tóm tắt:

Henry được hồi sinh sau một tai nạn bởi vợ mình nhưng mất hết trí nhớ, anh phải tìm lại danh tính của mình cũng như cứu lấy người vợ đang nằm trong tay tên trùm với kế hoạch tạo ra hàng loạt chiến binh nửa người nửa máy.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Haley Bennett    ...  Estelle
http://www.asd.com.vn Danila Kozlovsky    ...  Akan
http://www.asd.com.vn Sharlto Copley    ...  Jimmy