Investigation of a Citizen Above Suspicion

Điều Tra Một Công Dân Không Thể Nghi Ngờ

- Đạo diễn: Elio Petri

- Tác giả kịch bản: Elio Petri , Ugo Pirro

- Ngày phát hành: 16/10/1970

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hồi hộp

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.3/10

Tóm tắt:

Rome, Italy. After committing a heinous crime, a senior police officer exposes evidence incriminating him because his moral commitment prevents him from circumventing the law and the social order it protects....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Gian Maria Volonté    ...  Dottore
Florinda Bolkan    ...  Augusta Terzi
Gianni Santuccio    ...  Police Prefect
Orazio Orlando    ...  Biglia
Sergio Tramonti    ...  Antonio Pace
Arturo Dominici    ...  Mangani