Jamiroquai ? - Emergency On Planet Earth

Jamiroquai ? - Emergency On Planet Earth

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1993

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.7/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. When You Gonna Learn (Digeridoo).flac  ...  (p)
2 02. Too Young To Die.flac  ...  (p)
3 03. Hooked Up.flac  ...  (p)
4 04. If I Like It, I Do It.flac  ...  (p)
5 05. Music Of The Wind.flac  ...  (p)
6 06. Emergency On Planet Earth.flac  ...  (p)
7 07. Whatever It Is, I Just Can't Stop.flac  ...  (p)
8 08. Blow Your Mind.flac  ...  (p)
9 09. Revolution 1993.flac  ...  (p)
10 10. Didgin' Out.flac  ...  (p)