Lady Antebellum - The Collection

Lady Antebellum - The Collection

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 21/08/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. 747 - Lady Antebellum  ...  208(p)
2 02. A Holly Jolly Christmas - Lady Antebellum  ...  124(p)
3 03. All For Love - Lady Antebellum  ...  197(p)
4 04. All I Want For Christmas - Lady Antebellum  ...  217(p)
5 05. All We'd Ever Need - Lady Antebellum  ...  281(p)
6 06. American Honey - Lady Antebellum  ...  225(p)
7 07. Baby, It's Cold Outside - Lady Antebellum  ...  213(p)
8 08. Bartender - Lady Antebellum  ...  198(p)
9 09. Better Man - Lady Antebellum  ...  245(p)
10 10. Can't Stand The Rain - Lady Antebellum  ...  192(p)
11 11. Can't Take My Eyes Off You - Lady Antebellum  ...  285(p)
12 12. Damn You Seventeen - Lady Antebellum  ...  241(p)
13 13. Dancin' Away With My Heart - Lady Antebellum  ...  233(p)
14 14. Down South - Lady Antebellum  ...  258(p)
15 15. Downtown - Lady Antebellum  ...  196(p)
16 16. Freestyle - Lady Antebellum  ...  184(p)
17 17. Generation Away - Lady Antebellum  ...  244(p)
18 18. Get To Me - Lady Antebellum  ...  230(p)
19 19. Golden - Lady Antebellum  ...  208(p)
20 20. Goodbye Town - Lady Antebellum  ...  289(p)
21 21. Have Yourself A Merry Little Christmas - Lady Antebellum  ...  250(p)
22 22. Hello World - Lady Antebellum  ...  326(p)
23 23. Home Is Where The Heart Is - Lady Antebellum  ...  226(p)
24 24. I Run To You - Lady Antebellum  ...  256(p)
25 25. If I Knew Then - Lady Antebellum  ...  256(p)
26 26. I'll Be Home For Christmas - Lady Antebellum  ...  201(p)
27 27. It Ain't Pretty - Lady Antebellum  ...  210(p)
28 28. Just A Girl - Lady Antebellum  ...  218(p)
29 29. Just A Kiss - Lady Antebellum  ...  219(p)
30 30. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Lady Antebellum  ...  153(p)
31 31. Lie With Me - Lady Antebellum  ...  202(p)
32 32. Long Gone - Lady Antebellum  ...  215(p)
33 33. Long Stretch Of Love - Lady Antebellum  ...  172(p)
34 34. Long Teenage Goodbye - Lady Antebellum  ...  223(p)
35 35. Lookin' For A Good Time - Lady Antebellum  ...  187(p)
36 36. Love Don't Live Here - Lady Antebellum  ...  232(p)
37 37. Love I've Found In You - Lady Antebellum  ...  234(p)
38 38. Love This Pain - Lady Antebellum  ...  184(p)
39 39. Love's Lookin' Good On You - Lady Antebellum  ...  201(p)
40 40. Need You Now - Lady Antebellum  ...  235(p)
41 41. Never Alone - Jim Brickman; Lady Antebellum  ...  222(p)
42 42. Nothin' Like The First Time - Lady Antebellum  ...  225(p)
43 43. On This Winter's Night - Lady Antebellum  ...  242(p)
44 44. One Day You Will - Lady Antebellum  ...  271(p)
45 45. One Great Mystery - Lady Antebellum  ...  215(p)
46 46. Our Kind Of Love - Lady Antebellum  ...  249(p)
47 47. Out Of Goodbyes - Maroon 5; Lady Antebellum  ...  197(p)
48 48. Perfect Day - Lady Antebellum  ...  201(p)
49 49. Ready To Love Again - Lady Antebellum  ...  173(p)
50 50. She Is - Lady Antebellum  ...  202(p)
51 51. Silent Night (Lord Of My Life) - Lady Antebellum  ...  192(p)
52 52. Silver Bells - Lady Antebellum  ...  300(p)
53 53. Slow Down Sister - Lady Antebellum  ...  187(p)
54 54. Something 'bout A Woman - Lady Antebellum  ...  222(p)
55 55. Sounded Good At The Time - Lady Antebellum  ...  187(p)
56 56. Stars Tonight - Lady Antebellum  ...  244(p)
57 57. The First Noel - Lady Antebellum  ...  203(p)
58 58. Things People Say - Lady Antebellum  ...  231(p)
59 59. This Christmas - Lady Antebellum  ...  200(p)
60 60. When You Got A Good Thing - Lady Antebellum  ...  298(p)
61 61. You Look Good - Lady Antebellum  ...  181(p)