Lauryn Hill - The Miseducation Of Lauryn Hill

Lauryn Hill - The Miseducation Of Lauryn Hill

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1998

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.9/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Lauryn Hill. Intro.flac  ...  (p)
2 02. Lauryn Hill. Lost Ones.flac  ...  (p)
3 03. Lauryn Hill. Ex-Factor.flac  ...  (p)
4 04. Lauryn Hill. To Zion.flac  ...  (p)
5 05. Lauryn Hill. Doo Wop (That Thing).flac  ...  (p)
6 06. Lauryn Hill. Superstar.flac  ...  (p)
7 07. Lauryn Hill. Final Hour.flac  ...  (p)
8 08. Lauryn Hill. When It Hurts So Bad.flac  ...  (p)
9 09. Lauryn Hill. I Used To Love Him.flac  ...  (p)
10 10. Lauryn Hill. Forgive Them Father.flac  ...  (p)
11 11. Lauryn Hill. Every Ghetto, Every City.flac  ...  (p)
12 12. Lauryn Hill. Nothing Even Matters.flac  ...  (p)
13 13. Lauryn Hill. Everything Is Everything.flac  ...  (p)
14 14. Lauryn Hill. The Miseducation Of Lauryn Hill.flac  ...  (p)
15 15. Lauryn Hill. Can't Take My Eyes Off Of You.flac  ...  (p)
16 16. Lauryn Hill. Tell Him [live].flac  ...  (p)