Lionel Richie - The Collection

Lionel Richie - The Collection

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 21/08/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. All Night Long - Lionel Richie  ...  260(p)
2 02. Ballerina Girl - Lionel Richie  ...  222(p)
3 03. Brick House - Lionel Richie  ...  243(p)
4 04. Cinderella - Lionel Richie  ...  221(p)
5 05. Dancing On The Ceiling - Lionel Richie  ...  263(p)
6 06. Deep River Woman - Lionel Richie  ...  279(p)
7 07. Do It To Me - Lionel Richie  ...  269(p)
8 08. Don't Stop The Music - Lionel Richie  ...  254(p)
9 09. Don't Wanna Lose You - Lionel Richie  ...  298(p)
10 10. Easy - Lionel Richie  ...  258(p)
11 11. Endless Love - Lionel Richie; Diana Ross  ...  267(p)
12 12. Flying High - Lionel Richie  ...  232(p)
13 13. Goodbye - Lionel Richie  ...  217(p)
14 14. Hello - Lionel Richie  ...  250(p)
15 15. Jesus Is Love - Lionel Richie  ...  366(p)
16 16. Just To Be Close To You - Lionel Richie  ...  214(p)
17 17. Love, Oh Love - Lionel Richie  ...  348(p)
18 18. My Destiny - Lionel Richie  ...  289(p)
19 19. My Love - Lionel Richie  ...  245(p)
20 20. Oh No - Lionel Richie  ...  180(p)
21 21. Penny Lover - Lionel Richie  ...  225(p)
22 22. Running With The Night - Lionel Richie  ...  250(p)
23 23. Sail On - Lionel Richie  ...  240(p)
24 24. Say You Say Me - Lionel Richie  ...  242(p)
25 25. Still - Lionel Richie  ...  226(p)
26 26. Stuck On You - Lionel Richie  ...  190(p)
27 27. Sweet Love - Lionel Richie  ...  207(p)
28 28. Three Times A Lady - Lionel Richie  ...  220(p)
29 29. Tonight - Lionel Richie  ...  272(p)
30 30. Too Hot Ta Trot - Lionel Richie  ...  210(p)
31 31. Truly - Lionel Richie  ...  199(p)
32 32. Wonderland - Lionel Richie  ...  228(p)
33 33. You Are - Lionel Richie  ...  247(p)
34 34. Zoom - Lionel Richie  ...  261(p)