Lucinda Williams - Car Wheels On A Gravel Road

Lucinda Williams - Car Wheels On A Gravel Road

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1998

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.9/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Lucinda Williams. Right in Time.flac  ...  (p)
2 02. Lucinda Williams. Car Wheels on a Gravel Road.flac  ...  (p)
3 03. Lucinda Williams. 2 Kool 2 Be 4-Gotten.flac  ...  (p)
4 04. Lucinda Williams. Drunken Angel.flac  ...  (p)
5 05. Lucinda Williams. Concrete and Barbed Wire.flac  ...  (p)
6 06. Lucinda Williams. Lake Charles.flac  ...  (p)
7 07. Lucinda Williams. Can't Let Go.flac  ...  (p)
8 08. Lucinda Williams. I Lost It.flac  ...  (p)
9 09. Lucinda Williams. Metal Firecracker.flac  ...  (p)
10 10. Lucinda Williams. Greenville.flac  ...  (p)
11 11. Lucinda Williams. Still I Long for Your Kiss.flac  ...  (p)
12 12. Lucinda Williams. Joy.flac  ...  (p)
13 13. Lucinda Williams. Jackson.flac  ...  (p)