Luke Bryan - The Collection

Luke Bryan - The Collection

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 21/08/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Apologize - Luke Bryan  ...  172(p)
2 02. Bad Lovers - Luke Bryan  ...  217(p)
3 03. Blood Brothers - Luke Bryan  ...  244(p)
4 04. Country Girl (Shake It For Me) - Luke Bryan  ...  227(p)
5 05. Crash My Party - Luke Bryan  ...  235(p)
6 06. Do I - Luke Bryan  ...  240(p)
7 07. Drink a Beer - Luke Bryan  ...  203(p)
8 08. Drinking Again - Luke Bryan  ...  225(p)
9 09. Driving This Thing - Luke Bryan  ...  177(p)
10 10. Drunk On You - Luke Bryan  ...  224(p)
11 11. Fast - Luke Bryan  ...  206(p)
12 12. Home Alone Tonight - Luke Bryan ft. Karen Fairchild  ...  191(p)
13 13. Hooked On It - Luke Bryan  ...  197(p)
14 14. Hungover In A Hotel Room - Luke Bryan  ...  235(p)
15 15. Huntin', Fishin' And Lovin' Every Day - Luke Bryan  ...  279(p)
16 16. I Don't Want This Night To End - Luke Bryan  ...  220(p)
17 17. I See You - Luke Bryan  ...  187(p)
18 18. Kick The Dust Up - Luke Bryan  ...  192(p)
19 19. Kill The Lights - Luke Bryan  ...  180(p)
20 20. Kiss Tomorrow Goodbye. - Luke Bryan  ...  203(p)
21 21. Land Of A Million Songs - Luke Bryan  ...  211(p)
22 22. Light It Up - Luke Bryan  ...  177(p)
23 23. Like You Say You Do - Luke Bryan  ...  220(p)
24 24. Love In A College Town - Luke Bryan  ...  203(p)
25 25. Most People Are Good - Luke Bryan  ...  222(p)
26 26. Out Of Nowhere Girl - Luke Bryan  ...  219(p)
27 27. Pick It Up - Luke Bryan  ...  180(p)
28 28. Play It Again - Luke Bryan  ...  227(p)
29 29. Roller Coaster - Luke Bryan  ...  260(p)
30 30. She's A Hot One - Luke Bryan  ...  175(p)
31 31. Spring Breakdown - Luke Bryan  ...  229(p)
32 32. Strip It Down - Luke Bryan  ...  242(p)
33 33. Sunrise, Sunburn, Sunset - Luke Bryan  ...  216(p)
34 34. That's My Kind of Night - Luke Bryan  ...  190(p)
35 35. The Only Way I Know - Jason Aldean; Luke Bryan; Eric Church  ...  193(p)
36 36. This Is How We Roll - Florida Georgia; Luke Bryan  ...  221(p)
37 37. To The Moon And Back - Luke Bryan  ...  239(p)
38 38. What Makes You Country - Luke Bryan  ...  235(p)
39 39. Win Life - Luke Bryan  ...  193(p)
40 40. You And The Beach - Luke Bryan  ...  199(p)