Malibu Rescue: The Next Wave

Đội Cứu Hộ Malibu: Đợt Sóng Mới

- Đạo diễn: Savage Steve Holland

- Tác giả kịch bản: Savage Steve Holland

- Ngày phát hành: 04/08/2020

- Thể loại: Hành động, Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.8/10

Tóm tắt:

Mùa hè đã trở lại Malibu, đội Cá Bơn đến bãi biển để tổ chức và bất ngờ tham gia thi tài trong cuộc thi Beachmaster Quốc tế....

Phân vai

Jackie R. Jacobson    ...  Dylan
Jeremy Howard    ...  Vooch
Breanna Yde    ...  Gina
Abby Donnelly    ...  Lizzie
Ricardo Hurtado    ...  Tyler
JT Neal    ...  Brody