Martina McBride - The Collection

Martina McBride - The Collection

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 21/08/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. All Kinds Of Kinds - Miranda Lambert  ...  267(p)
2 02. Automatic - Miranda Lambert  ...  248(p)
3 03. Babies Makin' Babies - Miranda Lambert  ...  176(p)
4 04. Baggage Claim - Miranda Lambert  ...  199(p)
5 05. Bathroom Sink - Miranda Lambert  ...  246(p)
6 06. Better In The Long Run - Miranda Lambert  ...  215(p)
7 07. Bramble Rose - Don Henley; Mick Jagger; Miranda Lambert  ...  271(p)
8 08. Dear Diamond - Miranda Lambert  ...  230(p)
9 09. Easy Living - Miranda Lambert  ...  166(p)
10 10. Fastest Girl In Town - Miranda Lambert  ...  199(p)
11 11. Fine Tune - Miranda Lambert  ...  280(p)
12 12. Girls - Miranda Lambert  ...  215(p)
13 13. Gravity Is A Bitch - Miranda Lambert  ...  188(p)
14 14. Hard Staying Sober - Miranda Lambert  ...  269(p)
15 15. Highway Vagabond - Miranda Lambert  ...  233(p)
16 16. Holding On To You - Miranda Lambert  ...  273(p)
17 17. Jingle Bell Rock - Blake Shelton; Miranda Lambert  ...  124(p)
18 18. Little Red Wagon - Miranda Lambert  ...  205(p)
19 19. Look At Miss Ohio - Miranda Lambert  ...  258(p)
20 20. Mama's Broken Heart - Miranda Lambert  ...  179(p)
21 21. Nobody's Fool - Miranda Lambert  ...  224(p)
22 22. Oklahoma Sky - Miranda Lambert  ...  287(p)
23 23. Old Habits - Miranda Lambert  ...  229(p)
24 24. Old Sh!t - Miranda Lambert  ...  165(p)
25 25. Over You - Miranda Lambert  ...  256(p)
26 26. Pink Sunglasses - Miranda Lambert  ...  247(p)
27 27. Platinum - Miranda Lambert  ...  191(p)
28 28. Priscilla - Miranda Lambert  ...  207(p)
29 29. Run Daddy Run - Miranda Lambert; Pistol Annies  ...  166(p)
30 30. Safe - Miranda Lambert  ...  287(p)
31 31. Same Old You - Miranda Lambert  ...  186(p)
32 32. Somethin' Bad - Miranda Lambert; Carrie Underwood  ...  170(p)
33 33. The House That Built Me - Miranda Lambert  ...  237(p)
34 34. Two Rings Shy - Miranda Lambert  ...  198(p)
35 35. Ugly Lights - Miranda Lambert  ...  182(p)
36 36. Vice - Miranda Lambert  ...  240(p)
37 37. We Should Be Friends - Miranda Lambert  ...  171(p)
38 38. You Wouldn't Know Me - Miranda Lambert  ...  200(p)