Maxwell - Maxwell's Urban Hang Suite

Maxwell - Maxwell's Urban Hang Suite

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1996

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.1/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01 The Urban Theme.flac  ...  (p)
2 02 Welcome.flac  ...  (p)
3 03 Sumthin'Sumthin'.flac  ...  (p)
4 04 Ascension (Don't Ever Wonder).flac  ...  (p)
5 05 Dancewitme.flac  ...  (p)
6 06 ...Til The Cops Come Knockin'.flac  ...  (p)
7 07 Whenever Wherever Whatever.flac  ...  (p)
8 08 Lonely's The Only Company(I&Ii).flac  ...  (p)
9 09 Reunion.flac  ...  (p)
10 10 Suitelady (The Proposal Jam).flac  ...  (p)
11 11 The Suite Theme.flac  ...  (p)