Michael Jackson - Bad

Michael Jackson - Bad

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1987

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.7/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Bad.flac  ...  (p)
2 02. The Way You Make Me Feel.flac  ...  (p)
3 03. Speed Demon.flac  ...  (p)
4 04. Liberian Girl.flac  ...  (p)
5 05. Just Good Friends.flac  ...  (p)
6 06. Another Part Of Me.flac  ...  (p)
7 07. Man In The Mirror.flac  ...  (p)
8 08. I Just Can't Stop Loving You.flac  ...  (p)
9 09. Dirty Diana.flac  ...  (p)
10 10. Smooth Criminal.flac  ...  (p)
11 11. Leave Me Alone.flac  ...  (p)