Miss Julie

Tiểu Thư Julie

- Đạo diễn: Liv Ullmann

- Tác giả kịch bản: August Strindberg

- Ngày phát hành: 07/09/2014

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Over the course of a midsummer night in Fermanagh in 1890, an unsettled daughter of the Anglo-Irish aristocracy encourages her father's valet to seduce her....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Samantha Morton    ...  Kathleen
Colin Farrell    ...  John
http://www.asd.com.vn Jessica Chastain    ...  Miss Julie