Paul Simon - Graceland

Paul Simon - Graceland

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1986

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.8/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Paul Simon. The Boy In The Bubble.flac  ...  (p)
2 02. Paul Simon. Graceland.flac  ...  (p)
3 03. Paul Simon. I Know What I Know.flac  ...  (p)
4 04. Paul Simon. Gumboots.flac  ...  (p)
5 05. Paul Simon. Diamonds On The Soles Of Her Shoes.flac  ...  (p)
6 06. Paul Simon. You Can Call Me Al.flac  ...  (p)
7 07. Paul Simon. Under African Skies.flac  ...  (p)
8 08. Paul Simon. Homeless.flac  ...  (p)
9 09. Paul Simon. Crazy Love, Vol. II.flac  ...  (p)
10 10. Paul Simon. That Was Your Mother.flac  ...  (p)
11 11. Paul Simon. All Around The World or The Myth Of Fingerprints.flac  ...  (p)