Playing Hard

Thế Giới Ảo

- Đạo diễn: Jean-Simon Chartier

- Tác giả kịch bản: Jean-Simon Chartier

- Ngày phát hành: 02/05/2018

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Câu chuyện về con người đằng sau việc tạo ra một trò chơi bom tấn....

Phân vai

Stéphane Cardin    ...  Himself