Phim bộ

Powers Season 2 (08/10)

Quyền Lực Season 02 (08/10)

- Đạo diễn: Charlie Huston / Brian Bendis

- Tác giả kịch bản: Brian Bendis, Charlie Huston

- Ngày phát hành: 31/03/2016

- Thể loại: Phim Bộ Anh-Mỹ, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.9/10

Tóm tắt:

Updating......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Olesya Rulin    ...  Calista Secor
Susan Heyward    ...  Deena Pilgrim
http://www.asd.com.vn Sharlto Copley    ...  Christian Walker
http://www.asd.com.vn Adam Godley    ...  Emile Cross