Prince - Sign 'O' The Times

Prince - Sign 'O' The Times

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1987

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.9/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 CD11. Sign ''O'' the Times.flac  ...  (p)
2 CD12. Play in the Sunshine.flac  ...  (p)
3 CD13. Housequake.flac  ...  (p)
4 CD14. The Ballad of Dorothy Parker.flac  ...  (p)
5 CD15. It.flac  ...  (p)
6 CD16. Starfish and Coffee.flac  ...  (p)
7 CD17. Slow Love.flac  ...  (p)
8 CD18. Hot Thing.flac  ...  (p)
9 CD19. Forever in My Life.flac  ...  (p)
10 CD21. U Got the Look.flac  ...  (p)
11 CD22. If I Was Your Girlfriend.flac  ...  (p)
12 CD23. Strange Relationship.flac  ...  (p)
13 CD24. I Could Never Take the Place of Your Man.flac  ...  (p)
14 CD25. The Cross.flac  ...  (p)
15 CD26. It's Gonna Be a Beautiful Night.flac  ...  (p)
16 CD27. Adore.flac  ...  (p)