Richard Clayderman - The Ultimate Collection (3CD)

Richard Clayderman - The Ultimate Collection (3CD)

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
10.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. (They Long To Be) Close To You - Richard Clayderman  ...  217(p)
2 01. As Time Goes By - Richard Clayderman  ...  143(p)
3 01. Another Suitcase In Another Hall - Richard Clayderman  ...  197(p)
4 02. And I Love You So - Richard Clayderman  ...  153(p)
5 02. Autumn Leaves - Richard Clayderman  ...  168(p)
6 02. Cavatine - Richard Clayderman  ...  215(p)
7 03. Angels - Richard Clayderman  ...  238(p)
8 03. Begin The Beguine - Richard Clayderman  ...  206(p)
9 03. Chariots Of Fire - Richard Clayderman  ...  182(p)
10 04. Ballade Pour Adeline - Richard Clayderman  ...  152(p)
11 04. Bewitched - Richard Clayderman  ...  217(p)
12 04. Don't Cry For Me Argentina - Richard Clayderman  ...  218(p)
13 05. Candle In The Wind - Richard Clayderman  ...  190(p)
14 05. Can't Take My Eyes Off You - Richard Clayderman  ...  295(p)
15 05. Evergreen (Love Theme From 'A Star Is Born') - Richard Clayderman  ...  183(p)
16 06. Do You Know Where You're Going To (Theme From 'Mahogany') - Richard Clayderman  ...  214(p)
17 06. Moon River - Richard Clayderman  ...  192(p)
18 06. Flashdance (What A Feeling) - Richard Clayderman  ...  160(p)
19 07. Don't Know Why - Richard Clayderman  ...  180(p)
20 07. Moonlight And Roses - Richard Clayderman  ...  181(p)
21 07. Goldfinger - Richard Clayderman  ...  178(p)
22 08. For All We Know - Richard Clayderman  ...  191(p)
23 08. My Way - Richard Clayderman  ...  309(p)
24 08. Hill Street Blues - Richard Clayderman  ...  172(p)
25 09. Hello - Richard Clayderman  ...  190(p)
26 09. Night And Day - Richard Clayderman  ...  169(p)
27 09. I Don't Know How To Love Him - Richard Clayderman  ...  245(p)
28 10. How Deep Is Your Love - Richard Clayderman  ...  170(p)
29 10. Rainy Days And Mondays - Richard Clayderman  ...  189(p)
30 10. Love Changes Everything - Richard Clayderman  ...  316(p)
31 11. How Do I Live - Richard Clayderman  ...  177(p)
32 11. Slow Boat To China - Richard Clayderman  ...  203(p)
33 11. Memory - Richard Clayderman  ...  187(p)
34 12. I Love Paris - Richard Clayderman  ...  199(p)
35 12. Smoke Gets In Your Eyes - Richard Clayderman  ...  157(p)
36 12. On The Street Where You Live - Richard Clayderman  ...  160(p)
37 13. Je T'Aime - Richard Clayderman  ...  248(p)
38 13. Superstar - Richard Clayderman  ...  223(p)
39 13. Over The Rainbow - Richard Clayderman  ...  171(p)
40 14. Love Letters In The Sand - Richard Clayderman  ...  133(p)
41 14. The Shadow Of Your Smile - Richard Clayderman  ...  186(p)
42 14. People - Richard Clayderman  ...  218(p)
43 15. Make It With You - Richard Clayderman  ...  199(p)
44 15. The Windmills Of Your Mind - Richard Clayderman  ...  262(p)
45 15. Sleepy Shores - Richard Clayderman  ...  209(p)
46 16. Stranger In Paradise - Richard Clayderman  ...  159(p)
47 16. Solitaire - Richard Clayderman  ...  259(p)
48 16. Top Of The World - Richard Clayderman  ...  189(p)
49 17. Take That Look Off Your Face - Richard Clayderman  ...  240(p)
50 17. The Way We Were - Richard Clayderman  ...  168(p)
51 17. What Now My Love - Richard Clayderman  ...  191(p)
52 18. Tara's Theme (From 'Gone With The Wind') - Richard Clayderman  ...  208(p)
53 18. The Way You Look Tonight - Richard Clayderman  ...  141(p)
54 18. Yesterday - Richard Clayderman  ...  147(p)
55 19. The Phantom Of The Opera - Richard Clayderman  ...  287(p)
56 19. Unbreak My Heart - Richard Clayderman  ...  223(p)
57 19. Yesterday Once More - Richard Clayderman  ...  207(p)
58 20. Theme From 'The Thorn Birds' - Richard Clayderman  ...  155(p)
59 20. You're Beautiful - Richard Clayderman  ...  172(p)
60 20. You'll Never Walk Alone - Richard Clayderman  ...  178(p)