Soul II Soul - Club Classics Vol. One

Soul II Soul - Club Classics Vol. One

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1989

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.2/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Keep on Movin'.flac  ...  (p)
2 02. Fairplay [Featuring Rose Windross].flac  ...  (p)
3 03. Holdin' On [Bambelela].flac  ...  (p)
4 04. Feeling Free [Live Rap].flac  ...  (p)
5 05. African Dance.flac  ...  (p)
6 06. Dance.flac  ...  (p)
7 07. Feel Free [Featuring Do'Reen].flac  ...  (p)
8 08. Happiness [Dub].flac  ...  (p)
9 09. Back to Life [A cappella].flac  ...  (p)
10 10. Jazzie's Groove.flac  ...  (p)