Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Chiến tranh giữa các vì sao 3

- Đạo diễn: George Lucas / George Lucas

- Tác giả kịch bản: George Lucas

- Ngày phát hành: 19/05/2005

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Bộ phim diễn ra trong khoảng thời gian sau ba năm của cuộc chiến tranh trong dãy thiên hà và cuộc chiến tranh vô tính cũng gần sắp tới hồi kết thúc. Hội đồng các hiệp sĩ Jedi giao nhiệm vụ cho Kenobi tóm cổ tên tướng Grievous, kẻ cầm đầu chủ chốt của đội quân ly khai Separatist đem ra xét xử về tội lỗi mà hắn gây ra.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Ewan McGregor    ...  Obi-Wan Kenobi
http://www.asd.com.vn Ewan McGregor    ...  Obi-Wan Kenobi
http://www.asd.com.vn Natalie Portman    ...  Padmé
http://www.asd.com.vn Christopher Lee    ...  Count Dooku
http://www.asd.com.vn Frank Oz    ...  Yoda
http://www.asd.com.vn Frank Oz    ...  Yoda
http://www.asd.com.vn Samuel L. Jackson    ...  Mace Windu
http://www.asd.com.vn Samuel L. Jackson    ...  Mace Windu
http://www.asd.com.vn Natalie Portman    ...  Padmé
http://www.asd.com.vn Christopher Lee    ...  Count Dooku