Susan Wong - 511

Susan Wong - 511

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.2/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Billie Jean - Susan Wong  ...  212(p)
2 02. Blame It on the Boogie - Susan Wong  ...  246(p)
3 03. Empty Room - Susan Wong  ...  188(p)
4 04. Everytime You Go Away - Susan Wong  ...  219(p)
5 05. Home - Susan Wong  ...  245(p)
6 06. I'm Not in Love - Susan Wong  ...  239(p)
7 07. It Ain't over 'Till It's Over - Susan Wong  ...  224(p)
8 08. Saving All My Love for You - Susan Wong  ...  203(p)
9 09. September - Susan Wong  ...  232(p)
10 10. The Winner Takes It All - Susan Wong  ...  216(p)
11 11. Umbrella - Susan Wong  ...  249(p)
12 12. Windmills of My Mind - Susan Wong  ...  206(p)
13 13. You Are so Beautiful - Susan Wong  ...  163(p)