Terence Trent D'Arby - Introducing The Hardline According To Terence Trent D'Arby

Terence Trent D'Arby - Introducing The Hardline According To Terence Trent D'Arby

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1987

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.7/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. If You All Get To Heaven.flac  ...  (p)
2 02. If You Let Me Stay.flac  ...  (p)
3 03. Wishing Well.flac  ...  (p)
4 04. I'll Never Turn My Back On You (Father's Words).flac  ...  (p)
5 05. Dance Little Sister.flac  ...  (p)
6 06. Seven More Days.flac  ...  (p)
7 07. Let's Go Forward.flac  ...  (p)
8 08. Rain.flac  ...  (p)
9 09. Sign Your Name.flac  ...  (p)
10 10. As Yet Untitled.flac  ...  (p)
11 11. Who's Loving You.flac  ...  (p)