The Best of Enemies

Kẻ Thù Đáng Quý

- Đạo diễn: Robin Bissell

- Tác giả kịch bản: Robin Bissell

- Ngày phát hành: 05/04/2019

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.4/10

Tóm tắt:

Vào năm 1971, một nhà hoạt động nhân quyền cho người da đen và một vị lãnh đạo Ku Klux Klan (một tổ chức bài người da đen cực đoan) đối đầu với nhau trong một hội nghị sát nhập trường ở North Carolina và giữa họ nảy sinh một tình bạn kì lạ....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Anne Heche    ...  Mary Ellis
http://www.asd.com.vn Sam Rockwell    ...  Claiborne Paul Ellis
http://www.asd.com.vn Taraji P. Henson    ...  Ann Atwater
http://www.asd.com.vn Nick Searcy    ...  Garland Keith
http://www.asd.com.vn John Gallagher Jr.    ...  Lee Trombley
http://www.asd.com.vn Wes Bentley    ...  Floyd Kelly
http://www.asd.com.vn Bruce McGill    ...  Carvie Oldham