The Climbers

Những Nhà Leo Núi

- Đạo diễn: Daniel Lee

- Tác giả kịch bản: Daniel Lee, Alai

- Ngày phát hành: 30/09/2019

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.9/10

Tóm tắt:

Tháng 5 năm 1960. Đỉnh Everest, bước thứ hai dưới vách đá. Bốn thành viên của Bộ tư lệnh leo núi Everest Trung Quốc đang tấn công "bước thứ hai" khó khăn và khó khăn nhất. Đây là cuộc tấn công thứ năm của họ. Bốn thất bại đầu tiên đã tiêu tốn của họ quá nhiều sức mạnh thể chất - ... cuối cùng, gió và tuyết ngăn chặn khoảng cách....

Phân vai

Wu Jing    ...  Fang Wuzhou
http://www.asd.com.vn Zhang Ziyi    ...  Xu Ying
Zhang Yi    ...  Qu Songlin
Jing Boran    ...  Li Guoliang
Hu Ge    ...  Yang Guang
王景春    ...  Zhao Kun