Phim bộ

The Ghost Bride (06/06)

Làm Dâu Cõi Âm (06/06)

- Đạo diễn: Quek Shio-chuan / Ho Yu-hang

- Tác giả kịch bản: Kai-yu Wu, Yasmin Yaacob, Dan Hamamura

- Ngày phát hành: 23/01/2020

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.4/10

Tóm tắt:

Vào những năm 1890 ở Malacca, Lệ Lan thấy mình ở kiếp sau và bị đẩy vào một bí ẩn liên quan đến người con trai hung hãn đã mất của một gia đình giàu có....

Phân vai

Huang Pei-jia    ...  Pan Li Lan
Wu Kang-jen    ...  Er Lang
Ludi Lin    ...  Lim Tian Bai
Kuang Tian    ...  Lim Tian Ching