The Grudge

Lời Nguyền

- Đạo diễn: Nicolas Pesce

- Tác giả kịch bản: Jeff Buhler

- Ngày phát hành: 02/01/2020

- Thể loại: Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.3/10

Tóm tắt:

Một ác ma đầy oán hận nguyền rủa cái chết khủng khiếp nhất đền bất kỳ kẻ nào tiến vào ngôi nhà của nó....

Phân vai

http://www.asd.com.vn William Sadler    ...  Detective Wilson
http://www.asd.com.vn Jacki Weaver    ...  Lorna Moody
http://www.asd.com.vn Lin Shaye    ...  Faith Matheson
http://www.asd.com.vn John Cho    ...  Peter Spencer
Demián Bichir    ...  Goodman
http://www.asd.com.vn Andrea Riseborough    ...  Fiona Landers
http://www.asd.com.vn Frankie Faison    ...  William Matheson