The Last Days of American Crime

Tội Ác Cuối Cùng

- Đạo diễn: Olivier Megaton

- Tác giả kịch bản: Karl Gajdusek

- Ngày phát hành: 05/06/2020

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.3/10

Tóm tắt:

Một tên cướp ngân hàng tham gia vào mưu đồ thực hiện vụ trộm lẫy lừng cuối cùng trước khi chính phủ kích hoạt tín hiệu thay đổi tâm trí để chấm dứt mọi hành vi phạm tội....

Phân vai

Edgar Ramírez    ...  Graham Bricke
Michael Pitt    ...  Kevin Cash
Anna Brewster    ...  Shelby Dupree
http://www.asd.com.vn Sharlto Copley    ...  William Sawyer
Tamer Burjaq    ...  Ross King
Neels Clasen    ...  Sidell Turner