The Professor and the Madman

Giáo Sư Và Kẻ Điên

- Đạo diễn: Farhad Safinia

- Tác giả kịch bản: John Boorman,Todd Komarnicki,Farhad Safinia

- Ngày phát hành: 07/03/2019

- Thể loại: Hồi hộp, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.4/10

Tóm tắt:

Giáo Sư Và Kẻ Điên (The Professor and the Madman): Giáo sư James Murray bắt đầu công việc biên soạn các từ cho phiên bản đầu tiên của Từ điển tiếng Anh Oxford vào giữa thế kỷ 19, và nhận được hơn 10.000 mục từ một bệnh nhân tại Broadmoor Criminal Lunatic Asylum, Tiến sĩ William Minor....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Mel Gibson    ...  James Murray
http://www.asd.com.vn Sean Penn    ...  Dr. William Chester Minor
Natalie Dormer    ...  Eliza Merrett
http://www.asd.com.vn Ioan Gruffudd    ...  Henry Bradley
http://www.asd.com.vn Jeremy Irvine    ...  Charles Hall
http://www.asd.com.vn Jennifer Ehle    ...  Ada Murray
http://www.asd.com.vn Aidan McArdle    ...  Defence Attorney Clarke