eryKahBadu - Mama's Gun

eryKahBadu - Mama's Gun

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/2000

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.7/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01 Penitentiary Philosophy.flac  ...  (p)
2 02 Didn't Cha Know.flac  ...  (p)
3 03 My Life.flac  ...  (p)
4 04 ...And On.flac  ...  (p)
5 05 Cleva.flac  ...  (p)
6 06 Hey Sugah.flac  ...  (p)
7 07 Booty.flac  ...  (p)
8 08 Kiss Me On My Neck (Hesi).flac  ...  (p)
9 09 A.D. 2000.flac  ...  (p)
10 10 Orange Moon.flac  ...  (p)
11 11 In Love With You.flac  ...  (p)
12 12 Bag Lady.flac  ...  (p)
13 13 Time's A Wastin'.flac  ...  (p)
14 14 Green Eyes.flac  ...  (p)