Ioan Gruffudd

- Ngày sinh: 06/10/1973

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia