Jessica Chastain

- Ngày sinh:

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7/10
2015
7/10
2015