Joan Cusack

- Ngày sinh: 11/10/1962

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử  2 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Working Girl năm 1989

2.Được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim In & Out năm 1998

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

5.7/10
2009

Phim Ipad
5.7/10
2009

5.2/10
1999

Phim Ipad
5.2/10
1999