Kiernan Shipka

- Ngày sinh: 10/11/1999

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia