Rod Steiger

- Ngày sinh: 14/04/1925

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử 3 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 1 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim On the Waterfront năm 1955

2.Được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Pawnbroker năm 1966

3.Đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim In the Heat of the Night năm 1968

Tiểu sử

Các phim đã tham gia